Szkoła Podstawowa w Kcyni

 

Nawigacja

 • KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  KONKURS PLASTYCZNY  NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
  Kultywując bożonarodzeniową tradycję, zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w szkolnym konkursie plastycznym na kartkę świąteczną. Na konkurs można nadsyłać prace związane z Bożym Narodzeniem albo noworoczne.
  Prace powinny być oryginalne, nie powinny naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na temat będący przedmiotem konkursu. 
  Format prac nie większy niż A5.
  Technika wykonania prac: dowolna
  Prace wraz z wypełnioną kartą informacyjną należy dostarczyć do p. Dobromiły Siekowskiej /s.14/
  Termin: do 11 grudnia 2019r.
  Regulamin:
  1. Celem konkursu jest:
  - kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
  - prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
  - stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
  - poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
  2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
  - nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
  - powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
  - prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
  - powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej
  3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież klas 4-8 z Szkoły Podstawowej  w Kcyni
  4. Format prac: maksymalnie A-5.
  5. Technika: grafika, malarstwo, rysunek.
  6. Każda praca musi posiadać czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna poniżej regulaminu (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).
  7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 20 grudnia 2019r.  na uroczystym apelu
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
  9. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.

   WZÓR KARTY

  Karta informacyjna dołączona do pracy 

   
   Szkolny Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna – Boże Narodzenie, Nowy Rok” kategoria kl. IV-VIII       
  Dane autora pracy       
  Imię           
  Nazwisko           
  Rok urodzenia         
   

 • Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

  Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
   
  Uczestnicy: Uczniowie klas 4-8  Szkoły Podstawowej
  Termin i miejsce konkursu:11 grudnia  2019 roku, Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, sala 14
  Koordynatorzy: Dobromiła Siewkowska, Marlena Szymczak
  Cele:
  kultywowanie tradycji świątecznych
  rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek
  rozwijanie talentów muzycznych
  rozbudzanie zainteresowań muzycznych
  integracja dzieci
  upowszechnianie kultury muzycznej
  prezentacja wartościowych kolęd i pastorałek
  Uczestnicy:
  Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej im Jana Czochralskiego w Kcyni
  Warunki uczestnictwa:
  uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę lub pastorałkę
  uczestnicy śpiewają do mikrofonów z podkładem muzycznym lub z żywym
  akompaniamentem instrumentów, ewentualnie a'cappella
  uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo (nie jest dopuszczony pełny playback)
  w konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły
  w konkursie będą brać udział osoby, które do dnia 9 grudnia 2019 r. dostarczyły do organizatora wypełnioną kartę uczestnictwa
  Kategorie wykonawcze:
  1. soliści
  2. duety i zespoły
  Kryteria oceny:
  Jury konkursu będzie brało pod uwagę:
  a) umiejętności wokalne
  b) dobór repertuaru
  c) interpretacja
  d) ogólny wyraz artystyczny

  Ogłoszenie wyników nastąpi na apelu, 20 grudnia 2019r.dla klas IV- VIII w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni

  KARTA ZGŁOSZENIA

  Kategoria:

  1. solista

  2. zespół

  (odpowiednie proszę zaznaczyć)

  Imię i nazwisko uczestnika /uczestników……………………                                             Klasa ....................

  Tytuł kolędy/pastorałki............................................................................................................

  Forma podkładu

  1. nagranie na płycie CD

  2. nagranie na pendrive

  (odpowiednie proszę zaznaczyć)

  Uwagi do organizatora  :.............................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................                                                                                                     

   

  Podpis rodzica lub opiekuna

   

   

   

   

 • „Owocowy Dzień”-promocja zdrowego stylu życia.

     18 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował „Owocowy dzień”,  podczas którego w szkole było smacznie, zdrowo i kolorowo !!! W ramach tego wydarzenia każda klasa wyposażyła swoje śniadaniówki w jak największą ilość owoców w wylosowanych kolorach. Uczniowie przygotowali również plakaty promujące jedzenie owoców.

     Głównym celem wydarzenia było zachęcenie dzieci do spożywania owoców oraz uświadomienie, że owoce są niezbędnym źródłem witamin w naszej codziennej diecie. W realizację tej akcji włączyli się rodzice naszych uczniów, którzy przygotowali przepyszne sałatki. Serdecznie dziękujemy za niemalże 100% zaangażowanie uczniom i rodzicom.

   

   

   

                                                                                                                    opiekun SU Marlena Szymczak

   

 • "MILESTONE" DLA PROFESORA JANA CZOCHRALSKIEGO- PATRONA NASZEJ SZKOŁY

     W czwartek, 14 listopada 2019 roku w Kcyni miały miejsce uroczystości poświęcone profesorowi Janowi Czochralskiemu. Wzięli w nich udział m. in. prof. Jose Moura – prezydent Institute of Electrical and Electronics Engineers, prof. Mariusz Malinowski - Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik – Pełnomocnik Rektora ds. Nagrody im. prof. Jana Czochralskiego, prof. Ralph Kennel - reprezentant IEEE Germany Section , prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - zastępca przewodniczącego PS IEEE, prof. Adam Jastrzębski - członek Zarządu IEEE Region 8, prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr Paweł Tomaszewski z Polskiej Akademii Nauk, dr Dobrosława Kasprowicz z Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski, Daniel Olszak – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, burmistrz Kcyni Marek Szaruga, kcyńscy radni oraz inni goście. Pan dyrektor Michał Poczobutt i pani wicedyrektor Aleksandra Doiczman również uczestniczyli w ceremonii.

     O godzinie 18:00 odbyło się złożenie kwiatów na grobie prof. Jana Czochralskiego na starym cmentarzu. Zebrani uczniowie z naszej szkoły, ze względu na porę dnia, oświetlali latarkami nagrobek. Następnie po przejściu na Rynek pani Anna Duda-Nowicka zapowiedziała występ orkiestry dętej, która zagrała kcyński hejnał oraz pokaz śpiewu i tańca regionalnego zespołu Pałuki. Potem głos zabrał burmistrz Kcyni, pan Marek Szaruga. Przywitał przybyłych gości, uczniów oraz zgromadzonych mieszkańców. Głos zabierały również osoby z różnych delegacji. Mówili o tym, że gdyby nie metoda Czochralskiego – metoda otrzymywania monokryształów krzemu – nie byłoby większości codziennych urządzeń np. telefonów. Prof. Jose Moura powiedział: „bez tego odkrycia świat wyglądałby zupełne inaczej”. W imieniu rodziny wypowiedziała się wnuczka Profesora Anna Zielińska. Po przemowach nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy IEEE Milestone. Dokonali tego burmistrz Marek Szaruga, Jan Kurant, prof. Jose Moura oraz praprawnuki Jana Czochralskego. Zamknięciem historycznej uroczystości były trzy wystrzały z armaty zorganizowane przez Bractwo Kurkowe w Kcyni.

     Tytuł Milestone – kamień milowy – jest odznaczeniem najwyższej rangi spośród wielu nagród przyznawanych przez IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników). Ten tytuł nadaje się osobom, które dokonały odkrycia, dzięki któremu świat stał się lepszy. Nagrodę tę przyznano około 190 raz m. in. za wynalezienie telefonu, Internetu; otrzymali ją np.: Thomas Edison, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell i wielu innych wynalazców.

   

   

                                                                                                                                    Tekst: Miłochna Świder                    

 • Spotkanie autorskie z Panią Anną Czerwińską -Rydel

  zdjęcia

     

     Dnia  14.11.2019 r.  naszą  szkołę po raz kolejny odwiedziła  niesamowita pisarka, Pani Anna Czerwińska – Rydel. Przyjechała wraz ze swoim psem, Muzą. Na spotkaniu była obecna również Pani dyrektor Szkoły  Podstawowej im. Jana Czochralskiego  w Gdańsku,  Pani Agata Markiewicz – Babło. To było wspaniałe wydarzenie.

     Pani Anna Czerwińska – Rydel jest autorka książek o wielkich postaciach. Między innymi jej utwór ,,Kryształowe odkrycie” poświecony jest patronowi naszej szkoły – prof. Janowi Czochralskiemu.

     Spotkanie poprowadziła Wiktoria Pinkowska z klasy VII b oraz Marcel Majda z klasy VII c. Uczniów przygotowała nauczycielka języka polskiego – Pani Wioletta Radomska.  Po powitaniu i krótkim zaprezentowaniu postaci i twórczości naszego gościa został odczytany fragment książki „Kryształowe odkrycie”. Następnie Pani opowiedziała nam o swoim życiu i książkach. Uczniowie z uwagą i zaciekawieniem słuchali przekazu. Pod koniec Pani poprosiła o zadawanie pytań. Było ich bardzo dużo, co potwierdza zainteresowanie spotkaniem. W ramach podziękowań wręczyliśmy Pani bukiet kwiatów.

      Pani Agata Markiewicz – Babło  zadała nam kilka pytań na temat profesora Czochralskiego oraz nagrodziła tych, którzy podali poprawną odpowiedź. Do zbiorów bibliotecznych przekazała również książeczki o Gdańsku.

     Atrakcją tego spotkania było też to, że uczniowie mogli zakupić książki autorstwa tej wspaniałej pisarki oraz poprosić o autograf i dedykację. Po spotkaniu możemy z całą pewnością stwierdzić, że Pani Anna Czerwińska – Rydel jest bardzo interesującą i mądrą osobą, która potrafi zaciekawić każdego. Autor: Wiktoria Pinkowska

                                                                                                                             Tekst: Wiktoria Pinkowska

   

 • DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA ZE SŁODZIAKAMI

  Dzień Głośnego Czytania ze Słodziakami

     Dnia 14 listopada 2019 r. odbył sie w naszej szkole Dzień Głośnego Czytania. Był on końcowym etapem projektu w którym uczestniczyły klasy :Ia, Ib,Ic. Klasy zostały zarejestrowane przez wychowawców do konkursu edukacyjnego zorganizowanego przez sieć sklepów Biedronka, którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania.

     Na imprezę zostali zaproszeni rodzice, którzy czytali dzieciom wybrane fragmenty książki "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków". Uczniowie uczestniczyli w konkursach i bawili się w rytm słodziakowych piosenek Przewodnim hasłem stał się okrzyk " Przyjaciele mogą wiele". Ogłoszenie wyników konkurs nastąpi 13 grudnia 2019r. czekamy z niecierpliwością.

  Organizatorzy: Małgorzata  Olszak i Barbara Sójko               

 • SZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

  Szkolny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

   

  REGULAMIN KONKURSU

   

  Celem konkursu jest:

  • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;

  • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;

  • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

  1.Tematyka konkursu

  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracyszopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

  2.Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin itp. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo.).

  3.Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową i klasę.

  4. Szopkę należy dostarczyć do 10.12.2019 (wtorek)  sala nr 14 lub sala nr 1

  Ocena i nagrody

  • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów .
   1. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

   2. ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

   3. opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);

   4. wkład pracy;

   5. estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;

   6. walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).  

                                                                                                                                                                 

  ORGANIZATORZY: Pani  Dobromiła Siewkowska

                                  Pani Marlena Szymczak,

   

   

   

   

   

   

 • 11 Listopada

                8 listopada kl. II c wraz z wychowawczynią p. Elżbietą Sójko przygotowała montaż słowno-muzyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej prezentacji. Wykorzystano w niej wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej.

   

  Tekst: Elżbieta Sójko

 • Radosna Niepodległość

  Dnia 8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel dla klas 4-8 z okazji 101-szej rocznicy odzyskania niepodległości. Akademię przygotowała klasa 4a, 7a i chór szkolny pod opieką p. N. Żychlińskiej, p.B. Pezackiej i p. D. Siewkowskiej. 

  Uczniowie wykonali montaż slowno-muzyczny. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymn państwowy. Wykorzystane wiersze i pieśni mówiły o tym, co Polska musiała przejść, zanim stała się niepodległym państwem. Występujący przypomnieli nam ważne wydarzenia związane z tą drogą: rozbiory, I wojna światowa, walka o granice, utworzenie Legionów itd. 

  Apel sprawił, że na chwilę, w tym zabieganym świecie, zatrzymaliśmy się i wspominaliśmy naszych przodków walczących o wolność. Staraliśmy się zrozumieć rozterki i uczucia walczących niegdyś o naszą niepodległość.

 • „Nie zmarnuj swojego życia”

     „Nie zmarnuj swojego życia” – z takim apelem przyjechali do naszej szkoły 4 listopada 2019 roku dwaj raperzy Bęsiu i Dj Yonas. Podczas spotkania z młodzieżą raperzy nie tylko podzielili się życiowym doświadczeniem, ale również przekazali treści profilaktyczne i bardzo pozytywny komunikat, by młodzież dostrzegła swoje silne strony, by nie zmarnowała swojego potencjału i talentów.

  Raperzy przekazali naszej młodzieży – pozytywny bodziec:

  "Nie Zmarnuj Swojego Życia!

  Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji.

  Żyj wartościami. Bądź sobą. 

  Rozwijaj się.Myśl o przyszłości.

  Bądź kreatywny. Ryzykuj”.

  Tekst: ks. Stanisław Gajek

 • "Naród, który traci pamięć, traci sumienie".

  Zbigniew Herbert miał napisać "Naród, który traci pamięć, traci sumienie". O pamięć, ale i sumienie naszych uczniów, póki co możemy być spokojni.

  Już pod koniec października na cmentarzach można było zauważyć wielkie przygotowania do zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Wiele osób odwiedzających swoich bliskich sprzątało groby, zapalało znicze, stawiało kwiaty, by w ten sposób oddać cześć swoim najbliższym, a także uczcić ich pamięć.  Jednak część grobów na cmentarzach jest opuszczonych i zaniedbanych. W związku z tym, tuż przed Świętem Zmarłych, przez trzy dni,  uczniowie z klas 5c, 7a, 7c i 8c  Szkoły Podstawowej w Kcyni , udawali się na miejscowy cmentarz i sprzątali opuszczone i zapomniane groby: wynosili stare wiązanki, wyrywali chwasty, usuwali liście między nagrobkami,  a także z  cmentarnych alejek.

  To nie jest pierwsza taka akcja uczniów Szkoły Podstawowej w Kcyni i też nie ostatnia.Nasze przedsięwzięcia mają na celu uświadomić ludziom, że cmentarz to nie jest miejsce na wyrzucanie śmieci. Trzeba znaleźć czas na uporządkowanie nagrobku bliskiej osoby, ale dobrze jest zrobić dobry uczynek – posprzątać i zaopiekować się opuszczoną mogiłą. Postawa uczniów jest godna naśladowania.

 • KONKURS „CZYTAM I ROZUMIEM”

   

  Organizatorzy konkursu:

  • nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni:

  mgr Zofia Napierała, mgr Wioletta Radomska

  Uczestnicy konkursu:

  • uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni

  Cel konkursu:

  • zachęcanie uczniów do kontaktu ze słowem pisanym oraz umiejętnego wyszukiwania w nim informacji (także właściwego komentowania tych informacji)
  • wdrażanie do samodzielnego doskonalenia umiejętności rozumienia czytanego tekstu
  • stwarzanie możliwości zdrowej rywalizacji i sprawdzenia się w kluczowych kompetencjach przed egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej

  Zadanie dla uczestników:

  • zgłoszenie chęci udziału we wskazanym terminie do organizatorów
  • samodzielne wykonanie zadań do różnego typu tekstów (rozwiązanie testu

  z zadaniami otwartymi i/lub zamkniętymi)

  Główne kryteria oceny:

  • poprawne wykonanie zadań testowych (otwartych i/lub zamkniętych)
  • czytelny zapis odpowiedzi do zadań i/lub poprawne ich zaznaczenie
  • estetyka wykonania zadań

  Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie zwycięzców:

  • po rozwiązaniu testu przez uczestników (we wskazanym czasie) komisja sprawdza poprawność wykonania zadań (przydziela i sumuje punkty)
  • członkowie komisji konkursowej wybierają zwycięzców w trzech grupach wiekowych (o przydzielonym miejscu decyduje suma punktów):

  - grupa I: uczniowie klas IV (miejsce I, II, III)

  - grupa II: uczniowie klas V – VI (miejsce I, II, III)

  - grupa III: uczniowie klas VII – VIII (miejsce I, II, III)

  • w określonym terminie zwycięzcy otrzymują dyplomy i drobne upominki

   

  Opracowała: Wioletta Radomska

 • KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

  Organizatorzy konkursu:

  • nauczyciele języka polskiego  SP im. Jana Czochralskiego w Kcyni:

  mgr Wioletta Radomska, mgr Dorota Pater, mgr Anna Góralczyk

  Uczestnicy konkursu:

  • uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni (maksymalnie po 3 osoby z klasy; w przypadku większej grupy chętnych polonista dokonuje przeglądu w ramach lekcji języka polskiego)

  Cel konkursu:

  • zachęcanie uczniów do kontaktu ze słowem pisanym i literaturą dziecięcą / młodzieżową
  • wdrażanie do samodzielnego doskonalenia sztuki interpretacyjnego czytania
  • stwarzanie możliwości zdrowej rywalizacji oraz ewentualnego udziału w konkursie zewnętrznym (rywalizacja między różnymi szkołami)

  Zadanie dla uczestników:

  • zgłoszenie chęci udziału we wskazanym terminie do organizatorów
  • samodzielne przygotowanie fragmentu prozy i interpretacyjne (piękne) odczytanie przygotowanego tekstu

  Główne kryteria oceny prezentacji:

  • płynność czytania (technika)
  • zgodność z zasadami interpunkcji
  • wyraźna i wyrazista wymowa
  • modulacja i tempo głosu odpowiednie do wybranego fragmentu
  • głosowa interpretacja tekstu
  • dobór fragmentu utworu

  Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie zwycięzców:

  • po prezentacji wszystkich uczestników komisja dokonuje wyboru zgodnie z kryteriami dotyczącymi pięknego (interpretacyjnego) zaprezentowania wybranego fragmentu utworu
  • członkowie komisji konkursowej wybierają zwycięzców w dwóch grupach wiekowych:

  - grupa I: uczniowie klas IV – VI (miejsce I, II, III; ewentualnie wyróżnienie)

  - grupa II: uczniowie klas VII – VIII (miejsce I, II, III; ewentualnie wyróżnienie)

  • w określonym terminie zwycięzcy otrzymują dyplomy i drobne upominki (ewentualnie biorą udział w konkursie zewnętrznym)

  Opracowała: Wioletta Radomska

 • Warsztaty teatralne z Dawidem Krtaszewiczem 20 listopada 2019 r.
 • Urodziny Patrona Szkoły
  23.10.2019

     W dniu 23 października Patron Szkoły Podstawowej w Kcyni-  profesor Jan Czochralski obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji uczniowie  wraz z dyrekcją szkoły: p. Michałem Poczobuttem i p. Aleksandrą Doiczman udali się na cmentarz, by zapalić znicze i uczcić pamięć profesora minutą  ciszy.

     134 rocznica urodzin patrona była również okazją do odświeżenia  przez uczniów klasy 5 c wiadomości  o postaci i dokonaniach Jana Czochralskiego. Dyrektor Szkoły zaprosił uczniów i ich rodziny do udziału w uroczystości związanej z przyznaniem naszemu Patronowi prestiżowego wyróżnienia Milestone- kamienia milowego, która odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 18.00, na Rynku w Kcyni. Jesteśmy dumni z naszego Patrona.

   

 • Milestone (kamień milowy) dla prof. Jana Czochralskiego

    

    

 • "Szkoła pamięta"

     Nasza szkoła  zgłosiła swój udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia naszej małej Ojczyzny. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada.

     Jak co roku podejmujemy  różne działania mające na celu  pielęgnowanie pamięci o naszej historii, upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń, porządkujemy i odwiedzamy groby, zapalamy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej,  odwiedzamy lokalne miejsca pamięci i zgłębiamy ich historię, sprzątamy  i dekorujmy groby.

   #Szkoła pamięta  to akcja pozwalająca dołączyć naszej szkole  do społeczności pielęgnujących pamięć o naszej historii. 

   

   

 • „  Żeby  zdrowe  ząbki  mieć - trzeba  tylko  chcieć '

      W dniu 16 października 2019r.w ramach współpracy szkoły z rodzicami klasę 5 c odwiedziła pani Anna Grewling Chełkowska. Pani Ania jest stomatologiem i przeprowadziła pogadankę z uczniami na temat higieny jamy ustnej, czyli jak dbać o zęby. Opowiedziała uczniom co należy robić ,a by mieć piękne i zdrowe zęby, jak należy się odżywiać, kiedy odwiedzić gabinet dentystyczny. Przyniosła  ze sobą wiele rekwizytów, które dzieci mogły dotknąć i przekonać się, że nie są takie straszne, jakie wydają nam się w gabinecie. Pokazała też model uzębienia, na którym zademonstrowała jak wyglądają zdrowe i chore ząbki i jak prawidłowo szczotkować zęby.   Ostrzegała też przed próchnicą, która jest  chorobą zakaźną.

      Uczniowie mieli wiele pytań do pani stomatolog, niektórzy nawet robili notatki. Zajęcia bardzo się uczniom podobały. Dzięki pani Ani Chełkowskiej uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na  temat dbałości o jamę ustną, a to temat,  do którego należy często wracać, by wyrobić u dzieci prawidłowe  nawyki. Dzieci podziękowały pani stomatolog  i zaprosiły na kolejne spotkanie.

                                                                                                                             

  Tekst i zdjęcia:Anna Góralczyk

   

   

 • Pasowanie na "Świetliczaka"

  W dniu 11 października w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych do "Wesołej Gromady Świetliczaków".

   Uroczystość rozpoczęła się od powitania dyrekcji szkoły, wychowawczyń klas pierwszych oraz przybyłych rodziców. Następnie odbyło się ślubowanie a Akt Obietnicy Ślubowania każdy świetliczak przypieczętował swoim kciukiem. Po ślubowaniu Pan dyrektor Michał Poczobutt wręczył dzieciom pamiątkowe legitymacje "Wesołej Gromady". Maja Szymańczak  z klasy IIIa za pomocą czarodziejskiej różdżki przyjęła do grona koleżanek i kolegów.
  W trakcie wspólnej zabawy świetliczaki wraz ze swoimi wychowawczyniami  układali puzzle odpowiadając na pytanie: Czego uczy nas pobyt w świetlicy? Na koniec uroczystości świetliczaki oraz wszyscy przybyli goście wspólnie kolorowali  10 metrową kolorowankę. Serdeczne podziękowania dla rodziców za słodki poczęstunek.

                                                                                                                          Kierownik świetlicy

                                                                                                                               Grażyna Szmyt

 • Akcja „Książka dla młodszego kolegi”zakończona sukcesem

     Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę książek dla młodszych kolegów ze świetlicy szkolnej. Akcja przyniosła nieoczekiwany sukces. Uczniowie chętnie podzielili się swoimi przeczytanymi książkami, które stały na półkach.Wśród klas, które wykazały się największą dobroczynnością należy wymienić : klasę VIa, klasę VIb, klasę VI c, klasę Vc, klasę Va, klasę IV. Liderami w klasach okazali się Witold Pezacki, Katarzyna Szymczak i Elżbieta Czerniak.

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego-Marlena Szymczak razem z panią kierownik świetlicy szkolnej p. Grażyną Szmyt serdecznie dziękują za bezinteresowną pomoc, serce, życzliwość i wsparcie akcji.

                                                                                               

  Tekst i zdjęcia: Marlena Szymczak

   

   

strona: