Szkoła Podstawowa w Kcyni

 

Nawigacja

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA i ROZWOJU SP im. Jana Czochralskiego w Kcyni STATUT SZKOŁY REGULAMIN PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH PROGRAMY NAUCZANIA REKRUTACJA - SP Kcynia Zarządzenie w sprawie używania telefonów komórkowych KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO KOŁA PRZEDMIOTOWE TERMINARZ KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W SZKOLE TERMINARZ KONKURSÓW KURATORYJNYCH Tekstowa podstrona

dokumenty szkolne

REKRUTACJA - SP Kcynia

 

Harmonogram_rekrutacyjny dla klas pierwszych 2022/23_

Harmonogram     rekrutacji - oddział przedszkolny 2022/23_

zalacznik_nr_2_(1).doc - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

zalacznik_nr_3_(1).doc  - Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy

zalacznik_nr_4_(1).doc - Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

 

 

 

 

REKRUTACJA_2021-2022.doc

zalacznik_nr_2(4).doc   - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

zalacznik_nr_3(3).doc  - Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy

zalacznik_nr_4(3).doc  - Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

 

 

 

rekrutacja_2019_2020.docx

Zarzadzenie-14.2019.pdf

Zarzadzenie-15.2019-2.pdf

zalacznik_nr_1 - Deklaracja o kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni

zalacznik_nr_2-  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

zalacznik_nr_3 Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w roku szkolnym 2018/2019

zalacznik_nr_4-Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej w roku 2018/19