Szkoła Podstawowa w Kcyni

 

Nawigacja

Sport

SKS

W naszej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Koła Sportowego (SKS), które prowadzi Pani Ewelina Ziuziakowska.

Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno dziewczęta jak i chłopców z klas IV-VIII do udziału w zajęciach :

GRUPA I poniedziałek i piątek  godz.13:30

GRUPA II środa godz. 14:20 i piątek godz.12:30.

Celem zajęć jest :

- promowanie aktywnego i zdrowegoi stylu życia;

- kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowonych poprzez wszechstronny rozwój ucznia;

- uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała;

- wykształcenie potrzeby aktywnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej;\

- rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej,

- utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych,

- rozwijanie odpowiedzialności i inwencji twórczej uczniów,

- uświadomienie potrzeby dbania o bezpieczeństwo własne i inyych,

- poznanie walorów rekreacyjno - sportowych swojej miejscowości i okolic oraz wytwarzanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego.