• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

    • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

     Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej       z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego      (tj. Dz. U. z 2023  poz. 1211)

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     4 września 2023 r.

     poniedziałek

     Spotkanie z rodzicami

     20 września 2023 r.

     środa

     Apel szkolny

     Dzień Edukacji Narodowej

     13 października

     14 października 2023 r.

     piątek

     sobota

      

     Apel z okazji Święta Niepodległości

     10 listopada 2023 r.

     piątek

     Dzień konsultacji dla rodziców

     22 listopada 2023 r.

     środa

     Dyskoteka andrzejkowa

     listopad

      

     Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych

     do 20 grudnia 2023 r.

     środa

     Jasełka bożonarodzeniowe

     22 grudnia 2023 r.

     piątek

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2023 r. 

                                                                      

     1 stycznia – Nowy Rok                    

     sobota- niedziela

      

     poniedziałek

     Wystawianie ocen semestralnych

      

     Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna

     Do 22 stycznia 2024 r.

                                                                           

     25 stycznia 2024 r.

     poniedziałek

      

     czwartek

     Spotkanie z rodzicami

     30 stycznia 2024 r.

     wtorek

     Dyskoteka karnawałowa

     styczeń/luty

      

     Ferie zimowe

     12 – 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie

     poniedziałek-niedziela

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

     czwartek - wtorek

     Święto Patrona Szkoły

     22 kwietnia 2024 r.

     poniedziałek

     Spotkanie z rodzicami

     25 kwietnia 2024 r.

     czwartek

     Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

     26 kwietnia 2024 r.

     wtorek

     Egzamin ósmoklasisty

     14, 15,16 maja 2024 r.

     wtorek, środa, czwartek

     Dzień Dziecka/Szkolny Dzień Sportu

     29 maja

     środa

     Przewidywane oceny roczne                           

                                                             Wystawianie ocen rocznych 

     Rada klasyfikacyjna roczna

     Do 6 maja                                             

                                                                             

     Do 6 czerwca

      13 czerwca

      

     poniedziałek

                                  czwartek

                            czwartek

      

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

     21 czerwca 2024 r

     piątek

      

     Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

     31.10.23 r.(wtorek), 29-30.04.24 r.(poniedziałek,wtorek),  02.05.24 r.(czwartek), 31.05.24 r.(piątek).

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni
   • renata_pulik@interia.pl lub nati_28@op.pl
   • ul. Wyrzyska 12, tel. (52) 589 37 39 ul. Bolesława Pobożnego 1, tel. (52) 589 37 43
   • ul. Wyrzyska 12 89-240 Kcynia Poland
  • Logowanie