• porady    • Sugestie dla rodziców i nauczycieli dzieci jąkających się

      

     1.     Mów powoli i spokojnie, aby nie stwarzać atmosfery pośpiechu .

     2.     Nie wkraczaj w strumień mowy dziecka , każąc mu mówić powoli ,brać oddech lub się  uspokoić .

     3.     Odwracaj uwagę dziecka od jego mówienia, szczególnie gdy ma trudności. Pozwól mu skończyć wypowiedź i następnie zainteresuj je tym, co nie sprawia mu kłopotu . 

     4.     Przyjmuj epizody zacinania się jako coś naturalnego. Słuchaj, co dziecko mówi, a nie jak mówi. To pomoże dziecku mówiącemu niepłynnie i będzie przykładem dla innych dzieci .

     5.     Nie wykluczaj dziecka jąkającego się z działań, w których trzeba mówić, ale też nie obciążaj go zbytnio. Pomagaj dziecku w wyrabianiu poczucia własnej wartości, nie biorąc pod uwagę jego potknięć w mówieniu, a podkreślając inne działania, które wykonuje dobrze.

     6.     Nie wyręczaj dziecka w mówieniu i nie okazuj na twarzy zakłopotania, kiedy jąka się .

     7.     Daj mu do zrozumienia że kochasz je bez względu na to, czy się jąka czy nie .